Praxis u medijima

četvrtak, 3. mart 2022.

Godišnji izveštaj o dečjim brakovima u Srbiji za 2021. godinu

O našem „Godišnjem izveštaju o dečjim brakovima u Srbiji za 2021. godinu sa posebnim osvrtom na praksu javnih tužilaštava“ u kom su prikazani podaci o postupanju tužilaštava u odnosu na krivična dela prinudno zaključenje braka i vanbračna zajednica sa maloletnikom, a na osnovu odgovora koje su javna tužilaštva sa teritorije Republike Srbije dostavila po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, možete opširinije pročitati u Danasu i na portalu Ozonpress.

Pročitano 4253 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action