Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 8. septembar 2014.

Evropska mreža za pitanje apatridije registrovala se kao pravno lice

Dana 1. septembra 2014. godine, Evropska mreža za pitanja apatridije (ENS) registrovala se kao pravno lice sa sedištem u Londonu.

ENS je osnovana u junu 2012. godine kao zajednička inicijativa Pomoći za azil, Fondacije za ravnopravnost, Helsinškog odbora Mađarske, Inicijative za pravdu Otvorenog društva, Praxisa i Programa apatridije na Univerzitetu u Tilburgu. Mreža ohrabruje regionalne i međunarodne institucije da se bave problemom apatridije u okviru svojih mandata. Takođe, podstiče zemlje u regionu da usvoje politike za sprečavanje i smanjenje apatridije, kao i da obezbede zaštitu apatrida.

Evropska mreža za pitanja apatridije danas broji više od 50 organizacija članica u više od 30 zemalja u Evropi. U cilju izgradnje kapaciteta među kreatorima javnih politika i organizacijama civilnog društva u Evropi, ENS pruža obuku i ekspertsku pomoć, a takođe predstavlja i forum za posvećeno istraživanje, monitoring i razmenu informacija u oblasti apatridije. ENS smatra da svako lice ima pravo na državljanstvo, a da lica koja nemaju državljanstvo imaju pravo na adekvatnu zaštitu – uključujući pravo da regulišu svoj status i uživaju svoju osnovna građanska, ekonomska, socijalna i kulturna prava u skladu sa međunarodnim pravom ljudskih prava.

Praxis je u Evropskoj mreži za pitanja apatridije od njenog osnivanja i član je Savetodavnog odbora pored sledećih organizacija i pojedinaca:


Preuzmite posebno izdanje biltena Evropske mreže koje sadrži najnovije informacije o radu mreže ovde.

Pročitano 22545 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action