Program statusnih i socioekonomskih prava

četvrtak, 29. novembar 2012.

Međunarodna pravna radionica u organizaciji Adalaha na temu državljanstva i prebivališta kreira nove strategije za osporavanje Zakona o državljanstvu

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE ADALAHA


(Istočni Jerusalim) Dana 26. i 27. novembra, Pravni centar za prava arapske manjine u Izraelu – Adalah je održao međunarodnu pravnu radionicu pod nazivom „Državljanstvo i prebivalište u Izraelu i Okupiranoj palestinskoj teritoriji“. Radionica je predstavljala priliku da učesnici daju svoju ocenu dostupnih pravnih i drugih sredstava za osporavanje politike Izraela koja ograničava prava Palestinaca na državljanstvo i prebivalište. Radionica koju je podržao Program Ujedinjenih nacija za razvoj okupila je domaće i međunarodne praktičare koji se bave zaštitom prava na državljanstvo i prebivalište Palestinaca i drugog ugroženog stanovništva širom sveta. Oko 30 pojedinaca koji su predstavljali desetak domaćih i međunarodnih organizacija se priključilo radionici.

Na prvoj sesiji, koja se bavila temom korišćenja strategija parničenja radi odbrane prava Palestinaca na državljanstvo i prebivalište, govorili su pravnik i generalni direktor Adalaha Hasan Džabarin (Director Hassan Jabareen), pravnik Josi Volfson (Yossi Wolfson), pravnik Manal Hasan-Abu Sini (Manal Hassan-Abu Sinni) iz Društva Sv. Iva (Society of St. Yves) i pravnica Sana Duveik (Sanna Duweik) iz Ženskog centra za pravnu pomoć i savetovanje (WCLAC). Govornici su opisali razne zakone i politike kojima Izrael kontroliše prava Palestinaca na prebivalište, kao i njihov razoran uticaj, posebno na žene i decu. Pravnik Padrejg Hjuz (Padraig Hughes) iz Interajtsa (Interights), međunarodne organizacije koja se bavi ljudskim pravima sa sedištem u Londonu, predstavio je uporednu analizu odluka Evropskog suda za ljudska prava.

Druga sesija, na temu komparativnog zakonodavstva i politika, koju je moderirao pravnik Adalaha Savsan Zaher (Sawsan Zaher), sadržala je prezentacije Eitana Dajmonda (Eitan Diamond) iz Međunardnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) i Ivanke Kostić, izvršne direktorke Praxisa, srpske organizacije koja se bavi zaštitom ljudskih prava, uključujući zaštitu prava romske nacionalne manjine. Gospodin Dajmond je predstavio pravila okupacionog prava s obzirom da se tiču demografije i raseljavanja stanovništva. Pravnica Ivanka Kostić je potom govorila o uspešnim zagovaračkim aktivnostima koje je Praxis sproveo u borbi protiv diskriminacije, marginalizacije i socijalnog isključivanja romske zajednice u Srbiji.

Drugog dana fokus radionice bio je na međunarodnom javnom zagovaranju kao načinu da se potkrepe pravni napori i aktivnost podizanja svesti o kršenju prava na prebivalište i državljanstvo. Sesija na temu pružanja pomoći i javnog zagovaranja, kojom je predsedavala Rina Rozenberg (Džabarin) iz Adalaha, okupila je učesnike među kojima su bili Sebastijan Kon (Sebastian Kohn) iz organizacije Inicijativa za pravdu Otvorenog društva (Open Society Justice Initiative), Valentina Azarov iz Al-Kuds Bard koledža (Al-Quds Bard College), Martin Klaterbak (Martin Clutterbuck) iz Norveškog saveta za izbeglice i Cvika Besor (Tzvika Besor), ekspert za socijalne medije iz Izraela. Nikol Fric (Nicole Fritz) iz Južnoafričkog centra za parničenje (Southern African Litigation Center) je u pisanoj formi dala opis međunarodnih napora na polju javnog zagovaranja koji su imali za cilj promenu regulative u vezi sa državljanstvom tokom aparthejda i nakon perioda aparthejda u Južnoafričkoj Republici. Govornici su naglasili da bi o osporavanju diskriminatornih zakona trebalo da se diskutuje u odnosu na stvari o kojima vlada već brine, da bi ciljnim grupama trebalo da se obraća i da se biraju pažljivo, kao i da je do sada bilo malo uspešnih javnih kampanja koje kritikuju diskriminatornu politiku izraelske vlade prema pravima Palestinaca na prebivalište i državljanstvo.

Radionica se završila grupnom diskusijom o sumiranim zaključcima i najvažnijim temama za budućnost, uključujući potrebu da relevantni akteri iz civilnog društva Izraela i Palestine rade zajedno kako bi pristupili rešavanju problema erozije ili potpunog brisanja prava Palestinaca na državljanstvo. Žene i deca su prepoznati kao najranjivija populacija, oni kojima može najviše da naškode razdvojeni brakovi i gubitak prebivališta, te je stoga diskutovano o mogućim strategijama javnog zagovaranja na lokalnom i međunarodnom nivou koje bi bile sačinjene tako da odgovaraju potrebama ovih grupa.


Koncept i program radionice i biografije učesnika panel-diskusije (samo engleski)


Fotografije sa radionice

Pročitano 17692 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action