Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 10. decembar 2012.

Na Međunarodni dan ljudskih prava - stotine hiljada lica bez državljanstva širom Evrope

Sva lica u Evropi bi trebalo da uživaju zaštitu prava predviđenih Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Međutim, uprkos naprednom sistemu zaštite ljudskih prava, stotine hiljada lica bez državljanstva u Evropi i dalje nema ili ima ograničen pristup ovim i drugim ljudskim pravima. Ovi “pravni duhovi” nemaju pravo glasa i zbog toga su svakog dana izloženi socijalnoj isključenosti.  Time se značaj ljudskih prava stavlja u pravu perspektivu, jer nam upravo poštovanje ljudskih prava garantuje mogućnost da se naš glas čuje, da se udružimo sa ostalima i da učestvujemo u demokratskim procesima.

U Srbiji se danas, zbog nerešenog pitanja državljanstva, onemogućava ostvarivanje osnovnih ljudskih prava hiljadama pojedinaca. Među njima ima onih koji nisu upisani u matične knjige rođenih, usled čega su ostali i bez državljanstva. Pojedini su bili upisani u knjige državljana koje su uništene, dok su drugi nakon raspada zajedničke države ostali bez državljanstva ili su stekli državljanstvo bivše republike u kojoj više ne žive. Većinu tih lica čine pripadnici romske nacionalne manjine, jedne od najugroženijih i najmarginalizovanijih  grupa u Srbiji, koji usled siromaštva i socijalne isključenosti, neadekvatnih propisa i dugogodišnjeg ignorisanja njihovih problema, generacijama žive bez dokaza o svom identitetu, rođenju i poreklu. Njihov glas ne samo da se ne čuje, već su za sistem potpuno nevidljivi. Biti lišen državljanstva znači biti lišen mogućnosti ostvarivanja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, zapošljavanje i učešća u političkom životu.

Verujemo da svako lice ima pravo na državljanstvo, a da lica koja nemaju državljanstvo imaju pravo na adekvatnu zaštitu – uključujući slobodu da govore i da se njihov glas čuje, da se udružuju i da učestvuju u demokratskim procesima.

U svetlu čvrstih obećanja koja su dale evropske zemlje kako bi zaustavile apatridiju, identifikovale i zaštitile lica bez državljanstva i obezbedile im da uživaju ljudska prava, Evropska mreža za pitanja apatridije obeležava Međunarodni dan ljudskih prava skretanjem pažnje na stotine hiljada lica bez državljanstva u Evropi, čiji glas bi trebalo da se računa jednako kao i naš.

Položaj lica bez državljanstva je fokus saopštenja za javnost koje je danas objavila Evropska mreža za pitanja apatridije, udruženje organizacija civilnog društva čiji je član NVO Praxis, a koje se bavi pitanjima apatridije u Evropi.

Pogledajte: Saopštenje Evropske mreže za pitanja apatridije

Pročitano 17281 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action