Program statusnih i socioekonomskih prava

petak, 30. jun 2023.

Prijava prebivališta za marginalizovane građane – pravo i praksa

Praxis je pripremio izveštaj „Prijava prebivališta za marginalizovane građane – pravo i praksa” u okviru projekta „RomiPripadaju“ (RomaBelong) kojim koordinira Evropska mreža za pitanja apatridije. Projekat se bavi pitanjem apatridije i pristupa dokumentima za Rome na Zapadnom Balkanu. Projekat je delom podržan kroz grant Instituta za otvoreno društvo u saradnji sa Programom za Evropu i Evroaziju Fondacije za otvoreno društvo.

Praxis više od 15 godina pruža besplatnu pravnu pomoć licima u riziku od apatridije, odnosno osobama koje nisu upisane u matične knjige i nemaju potvrđeno državljanstvo, kao i građanima koji imaju teškoće u vezi sa prijavom prebivališta. Iako se broj osoba koje nisu upisane u matičnu knjigu rođenih i koje nemaju državljanstvo s godinama postepeno smanjivao, problemi koji prate prijavu prebivalište nisu jenjavali, a neki od njih u poslednje vreme su se čak i intenzivirali.

Ovaj izveštaj zasnovan je na bogatom iskustvu koje je Praxis stekao pružajući besplatnu pravnu pomoć u postupcima za prijavu prebivališta. U izveštaju se na osnovna pravila postupka za prijavu prebivališta, na to kakav je značaj prijave prebivališta, predstavljaju se najčešći problemima sa kojima se u praksi suočavaju pripadnici ranjivih grupa (pre svega, Romi), a izložene su i neke od preporuka međunarodnih tela i domaćih nezavisnih organa za rešavanje problema koji prate prijavu prebivališta.

 

Izveštaj možete preuzeti OVDE.

Pročitano 3937 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action