Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 15. jun 2020.

Analiza „Podrška uključivanju romskih učenika u (dualno) srednje stručno obrazovanje - iskustva iz implementacije projekta”

Kako su pred nama završni ispiti za učenike i učenice osnovnih škola, odnosno upis u srednje škole, predstavljamo vam analizu „Podrška uključivanju romskih učenika u (dualno) srednje stručno obrazovanje - iskustva iz implementacije projekta” koju je NVO Praxis izradio

U okviru projekta „Informisanje pripadnika romske nacionalne manjine o dualnom srednjem stručnom obrazovanju i podrška uključivanju romskih učenika u (dualno) srednje stručno obrazovanje“, NVO Praxis je izradio analizu „Podrška uključivanju romskih učenika u (dualno) srednje stručno obrazovanje - iskustva iz implementacije projekta”.

Praxis je u periodu od 15. marta 2017. godine do 30. novembra 2019. godine sprovodio ovaj projekat, koji je finansiralo Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ). Projekat je realizovan u okviru većeg projekta, „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“, koji je takođe finansirao BMZ, a realizovali Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Deset godina nakon uvođenja inkluzivnog pristupa u obrazovni sistem u Srbiji, ne tako mali broj romske dece suočava se sa nizom prepreka u pristupu pravu na obrazovanje i najčešće ne pronalazi način da ih savlada i uključi se u taj proces.

Analiza „Podrška uključivanju romskih učenika u (dualno) srednje stručno obrazovanje - iskustva iz implementacije projekta” daje kratak osvrt na aktivnosti sprovođene tokom ovog trogodišnjeg projekta, u čijem su fokusu bili informisanje i savetovanje, kao i podrška uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine u srednje škole, a naročito u srednje stručne škole i obrazovne profile koji se realizuju po dualnom modelu.

Pored toga, u analizi se sumiraju ključni izazovi sa kojima se suočavaju učenici i učenice romske nacionalnosti u obrazovnom sistemu u Srbiji, naročito oni problemi koji se javljaju na prelasku iz osnovnog u srednje obrazovanje. Analiza, takođe, prikazuje postignuća romskih učenika i učenica u srednjem stručnom obrazovanju kroz podatke dobijene istraživanjem koje je obuhvatilo tri generacije učenika.

Pomenuti izazovi definisani su na osnovu informacija prikupljenih od predstavnika obrazovnih institucija, predstavnika romskih nevladinih organizacija i aktivista, ali i dece romske nacionalnosti i njihovih roditelja, kao i na osnovu nalaza dobijenih praćenjem primene obrazovnih politika.

Istovremeno, analiza nudi preporuke za unapređenje položaja romskih učenika i učenica u obrazovnom sistemu, naročito u pogledu obezbeđivanja pristupa kvalitetnom obrazovanju svima pod jednakim uslovima, odnosno bez diskriminacije.

Analizu možete preuzeti OVDE

Pročitano 2694 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action