Migracije

sreda, 25. oktobar 2017.

Praxis objavio Izveštaj o praćenju zaštite i pružanju pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu za septembar 2017. godine

Tokom septembra, broj izbeglica/migranata prisutnih u Beogradu sa kojima je Praxis razgovarao dosezao je 200 izbeglica/migranata dnevno. Među njima je bilo novopridošlih, izbeglica/migranata koji su smešteni u Centru za azil Krnjača i Prihvatnom centru Obrenovac, kao i onih koji su se u Beograd vratili nakon neuspešnih pokušaja prelaska hrvatske, mađarske ili rumunske granice.

Praxis je nastavio da sprovodi svoje aktivnosti na terenu u Beogradu u okviru kojih je ukupno 956 novopridošlih izbeglica/migranata (633 odraslih i 323 maloletnika, od čega 96 maloletnika bez pratnje) dobilo relevantne informacije, što je znatno više nego prethodnog meseca kada smo informisali 500 novopridošlih izbeglica/migranata. Tokom ovog meseca, Praxis je u par poseta svoje aktivnosti proširio i na Obrenovac, kako bi što veći broj izbeglica/migranata dobio relevantne i blagovreme informacije. Od ukupno 956 novopridošlih, 59 osoba (6.2%) su bile izbeglice/migranti iz Avganistana. Ukupno 101 novopridošla izbeglica/migrant je bila iz Sirije (10.6%od ukupnog broja). 595 izbeglica/migranta je došlo iz Iraka (62.2%), sto je značajno povećanje u odnosu na prethodni period. 113 izbeglica/migranta (11.8%) je došlo iz Pakistana. Iz Irana je pristiglo ukupno 26 izbeglica/migranata (4.9% od ukupnog broja), jedna novopridošla izbeglica/migrant iz Maroka (0.1%), dok je iz Alžira pristiglo 14 izbeglica/migranata (1.5%). Iz ostalih zemalja, Bangladeša, Indije, Palestine, Libije, Somalije, Gvineje, Libana, Šri Lanke, Kazahstana, Konga, Nigerije, Kameruna i Jermenije je pristiglo ukupno 47 (4.9%) izbeglica/migranata.

I dalje, isključivo porodice koje čekaju registraciju ili prevoz do azilnih i prihvatnih centara u koje su upućene, imaju mogućnost da noć provedu u Miksalištu. Kako broj novopristiglih izbeglica/migranata raste, raste i broj lica koja su izražavala nameru da traže azil u Policijskoj stanici Savski venac. Odrasli muškarci su noć provodili na otvorenom, u parkovima, na železničkoj stanici i ispred Miksališta, ukoliko su im porodice provodile noć unutra. Redovan organizovani prevoz do azilnih i prihvatnih centara, kao i u prethodnom izveštajnom periodu, ne postoji, međutim, UNHCR i Komesarijat za izbeglice i migracije su u par navrata organizovali prevoz do Centra za azil Bogovađa i Prihvatnog centra Pirot, a na taj način je više desetina izbeglica/migranata stiglo do smeštaja. Situacija na terenu, koja se odnosi na hranu, odeću i medicinsku pomoć, se poboljšava: Info Park je obezbedio po jedan obrok za tek pristigle izbeglice/migrante, MSF klinika radi, a organizovane distribucije odeće i dalje nema van Centra za azil Krnjača i Prihvatnog centra Obrenovac. 

Preuzmite izveštaj ovde.

Pročitano 7167 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action