Prava deteta

petak, 1. mart 2019.

Praxis postao član novoosnovane Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova

Na inicijativu Unicefa i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, osnovana je Nacionalna koalicija za okončanje dečijh brakova, sa ciljem da se kroz otklanjanje institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje zakona, kao i promociju primera dobre prakse u partnerstvu lokalnih zajednica, medija, nevladinog, vladinog i privatnog sektora, doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji. Istovremeno, Koalicija bi trebalo da radi na opcijama bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti, kao i na osnaživanju romskih dečaka i devojčica da menjaju postojeću štetnu praksu.

Prvi osnivački sastanak Koalicije održan je dana 21. februara 2019. godine u zgradi Vlade Republike Srbije. Tom prilikom, direktorka UNICEF-a u Srbiji, Regina de Dominicis, istakla je da rani i dečji brakovi predstavljaju ozbiljnu povredu prava devojčica, koje su više ugrožene ovom pojavom.

„Priča svake devojčice koju sam srela, a da je rano stupila u brak je puna bola i žaljenja. Tradicija sama po sebi nije štetna, ali pitanje je kako društvo posmatra tu tradiciju i kako podstiče stereotipe. Jedan od najvažnijih aspekata zaštite dece je upravo sprečavanje dečjih brakova", rekla je De Dominicis.

Pomoćnica ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Jovana Atanacković, ukazala je da udaja pre 18. godine predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava i utiče na pravo devojčica na zdravlje, obrazovanje i život bez nasilja.

"Stoga i osnivamo Nacionalnu koaliciju, da svi zajedno udruženi doprinesemo kreiranju modela intervencija, osnaživanju mladih Romkinja da se obrazuju, jačanju lokalnih romskih zajednica, ali i boljoj koordinaciji na svim nivoima kako bismo dečje brakove iskorenili", rekla je Atanacković.

Silvija Nešić, predstavnica NVO Ternipe, je istakla da bez podrške nijedna Romkinja nema budućnost.

“Nama, romskim organizacijama, je zato izuzetno važna podrška Unicefa. Podrška i saradnja su jedini način borbe" izjavila je Silvija.

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija, među kojima su predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Unicefa, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Nišavskog, Jablaničkog i Južnobanatskog upravnog okruga, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i za prava deteta. Koaliciju takođe čine i predstavnici Zaštitnika građana, Poverenika za rodnu ravnopravnost, Grada Beograda, udruženja civilnog društva Bibija, Ternipe, Praxsis, Indigo, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarije za inkluziju Roma, Udruženja Roma Novi Bečej, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i agencija UN.

Pročitano 10639 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action