Prava deteta

sreda, 8. novembar 2017.

Praxis na godišnjoj Skupštini MODS-a

Saopštenje MODS-a

Redovna godišnja Skupština Mreže organizacije za decu Srbije (MODS) održana je u Kragujevcu od 3. do 5. novembra 2017. godine. Sednicom skupštine predsedavao je Radomir Jevtić, predsednik udruženja “Korak napred“ iz Kruševca.

Skupština je tokom radnog dela najpre razmatrala Izveštaj o radu Mreže za 2016. godinu koji je predstavio direktor Saša Stefanović, Izveštaj o radu Upravnog odbora koji je predstavila predsednica UO Jasmina Miković kao i Izveštaj Nadzornog odbora koji je predstavila Olgica Beba Bajić, predsednica ovog tela. Nakon kraće diskusije Skupština je sve podnete izveštaje usvojila jednoglasno.

Skupština MODS-a zatim je pristupila izboru novih članova/ica Upravnog odbora, kao i odlučivanju o prijemu novih organizacija u članstvo Mreže. Izabrani članovi Upravnog odbora su dosadašnja predsednica Jasmina Miković (Praxis), Iva Eraković (Prijatelji dece Srbije), Kenan Rašitović (Omladinski forum za edukaciju Roma), Tatjana Lazor-Obradović (Centar za proizvodnju znanja i veština), Dragana Soćanin (AgroInvest fondacija Srbija), Marija Petrović (Centar za prava deteta), Gordana Plemić (Roditelj), Vesna Mraković-Jokanović (SOS Dečija sela Srbija) i Mladen Milutinović (Otvoreni klub).

Novi članovi Nadzornog odbora su Radomir Jevtić (Korak napred) i Ana Jovanović (Centar za kreativni razvoj Knjaževac) i Aleksandra Jović (UNICEF).

MODS je dobio i rekordnih 17 prijava za prijem u članstvo te su organizacije imale priliku da se u kratkom obraćanju predstave Skupštini, a nakon toga odlukom Skupštine postale i nove članice MODS-a:

 • Centar za edukaciju Roma i etničkih zajednica (Beograd)
 • Edulink (Aranđeovac)
 • Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom (Subotica)
 • Koba Yagi (Beograd)
 • Konjički klub Aranđelovac
 • Majndful centar (Novi Sad)
 • MisturaFINA (Beograd)
 • Okular (Ćićevac)
 • Pomoć porodici (Beograd)
 • Porodična filharmonija (Niš)
 • Prijatelji dece Beograda
 • Romski centar za prava deteta (Beograd)
 • Romsko srce (Beograd)
 • Stil mladih (Ruma)
 • Udruženje mladih Ćuprije
 • Udruženje žena sa invaliditetom „Viktorija“ (Majdanpek)

U nastavku rada Skupštine direktor Mreže Saša Stefanović je prisutnim članicama predstavio pregled realizovanih aktivnosti i postignutih rezultata tokom 2017. godine. Kao neke od zapaženih rezultata koje je MODS postigao tokom tekuće godine jesu prepoznavanje Mreže na nacionalnom nivou kao važnog učesnika, MODS ima predstavnicu u Savetu za prava deteta, dok je i uzeto aktivno učešće u javnim raspravama o obrazovnim zakonima.

MODS zajedno sa SKGO radi i na unapređenju rada Interresornih komisija, dok je i drugu godinu zaredom, na predlog Mreže, oblast prava deteta dobilo svoje mesto u ekspozeu premijera Srbije.

Održavanje Skupštine prepoznato je i kao prilika da se otvori diskusija o mogućnostima za dalje unapređenje rada Mreže. Poseban deo sednice bio je određen za predstavljanje aktivnosti koje su imale za cilj podizanje kapaciteta članica MODS-a u skladu sa procenjenim potrebama članica za podrškom. Učesnici Skupštine imali su priliku da daju svoje komentare i predloge u okviru radnih grupa posvećenih ulozi MODS-a u zagovaračkim aktivnostima na lokalnom i nacionalnom nivou i podršci članicama, uključivanju dece i stvaranju održivog mehanizma za njihovu participaciju.

Pročitano 11705 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action