Prava deteta

utorak, 29. avgust 2017.

Savet za prava deteta u novom sazivu dobija predstavnicu MODS-a

Saopštenje MODS-a

Savet za prava deteta, telo Vlade Republike Srbije, je u svom novom sazivu za člana imenovalo Jasminu Miković, zamenicu izvršne direktorke Praxisa i predsednicu Upravnog odbora MODS-a.

MODS očekuje da će vrlo brzo uslediti i održavanje konstitutivne sednice Saveta za prava deteta, imajući u vidu da nam trenutno nedostaju osnovni strateški dokumenti u oblasti prava deteta, i da je potrebno intenzivno raditi na razvijanju mehanizama za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti zaštite i ostvarivanja prava deteta.

* Zapažanja i komentari MODS povodom Izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23

Podsećamo da je Akcionim planom za Poglavlje 23 Vlada preuzela obavezu da ojača njegovu ulogu u formulisanju i praćenju politika u oblasti prava deteta. U skladu sa tim, MODS izražava nadu da će nova Vlada raditi na osnaživanju kapaciteta Saveta za prava deteta tako da on preraste u vodeći međusektorski koordinacioni mehanizam sa suštinskim ovlašćenjima u sektoru dečije zaštite.

Pročitano 9928 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action