Edukacija i obuka

sreda, 10. april 2013.

U Požarevcu održan seminar o upisu u matičnu knjigu rođenih, pristupu pravima i zaštiti od diskriminacije

Dana 10. aprila 2013. godine, u Požarevcu je održan seminar na temu upisa u matičnu knjigu rođenih, pristupa pravima i zaštiti od diskriminacije za predstavnike i aktiviste romskih udruženja i organizacija, romske koordinatore, zdravstvene medijatorke i pedagoške asistente iz Aranđelovca, Velike Plane, Kučeva, Velikog Gradišta, Smederevske Palanke, Smedereva, Kostolca i Požarevca. Obuka na kojoj je prisustvovalo 26 učesnika, organizovana je od strane Praxisa u okviru projekta Pravna pomoć licima u riziku od apatridije, koji finansira UNHCR.

Predstavnici Praxisa su kroz prezentaciju slučajeva i pozitivnopravnih rešenja izložili mogućnosti ostvarivanja i zaštite statusnih i socioekonomskih prava, nakon čega su učesnici diskutovali o problemima sa kojima se susreću u praksi i razmenjivali iskustva o postupanju nadležnih službi i organa. Ukazano je na pojedinačne slučajeve diskriminacije, izneti su predlozi za prevazilaženje situacija u kojima diskriminatorna postupanja narušavaju dostojanstvo pripadnika romske nacionalne manjine ili im otežavaju pristup osnovnim ljudskim pravima. Od strane učesnika istakaknuta je korisnost i svrsishodnost održanog seminara, ali je i ukazano na potrebu za preduzimanjem mera kojima bi se romska populacija dodatno motivisala, kako u smislu upoznavanja sa raspoloživim mehanizmima zaštite svojih prava, tako i u pogledu spremnosti na preduzimanje konkretnih koraka unapređenja uslova života čitave romske zajednice. Seminar je okončan dodelom sertifikata učesnicima.

Videti: Dnevni red

Pročitano 14130 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action