Umrežavanje

četvrtak, 27. jun 2013.

Studijska poseta grupe burmanskih pravnika i aktivista Praxisu

Dana 27. juna 2013. godine, Praxis je posetila grupa od 10 burmanskih pravnika i aktivista u okviru dvonedeljne studijske posete Srbiji podržane od strane organizacije Civil Rights Defenders. Tok prilikom, posetioci su razgovarali sa predstavnicima Praxisa o ciljevima i misiji organizacije, iskustvu u vezi sa pružanjem besplatne pravne pomoći, strateškom parničenju i javnom zagovaranju za izmene ili usvajanje sistemskih rešenja koja bi omogućila poštovanje ljudskih prava marginalizovanih grupa.

Problemi u vezi sa upisom u matičnu knjigu rođenih i ostvarivanjem prava na državljanstvo, kao i različite strategije koje su organizacije civilnog duštva primenjivale u cilju njihovog prevazilaženja bili su predmet diskusije, a prisutni su iskazali posebno interesovanje za terenski rad Praxisa i organizaciju pravnih mobilnih timova. Korišćenje metoda strateškog parničenja prikazano je kroz slučajeve koje je Praxis vodio u oblasti zaštite od diskriminacije i ostvarivanja prava na adekvatno stanovanje.

Učesnici su posetu ocenili kao korisnu, a prezentovano iskustvo kao dobru osnovu za razvijanje novih pravnih strategija u svojim organizacijama.

Pročitano 14672 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action