Umrežavanje

sreda, 1. avgust 2012.

Praxis je potpisao sporazum o međusobnoj saradnji sa CRC-om Bujanovac

Praxis i Civilni resurs centar (CRC) Bujanovac potpisali su sporazum o međusobnoj saradnji na projektu “Pravno savetovalište za građane u Preševu” koji sprovodi CRC, a finansiran je od strane EU, Vlade Republike Švajcarske i Vlade Republike Srbije u periodu od 01.08.2012. do 30.04.2013. godine.

Cilj projekta je da se putem pružanja besplatne pravne pomoći u određenim oblastima omogući ostvarivanje osnovnih ljudskih prava marginalizovanoj populaciji u Srbiji (starije osobe, osobe sa posebnim potrebama, samohrani roditelji, interno raseljea lica, Romi i žene).

Nevladina organizacija Praxis se obavezala da, tokom implementacije projekta, održi petodnevni trening za pravnike CRC-a, kao i radionicu u Preševu na temu zaštite od diskriminacije. Takođe, pravnici Praxisa će pomagati pravnicima CRC-a prilikom pružanja besplatne pravne pomoći korisnicima tog projekta.

Pročitano 24466 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action