Umrežavanje

četvrtak, 21. avgust 2014.

Praxis učestvuje u radu radnih grupa za poglavlja 19, 23 i 24

U cilju uključivanja civilnog društva u proces pregovora o pristupanju sa Evropskom Unijom, oformljen je Nacionalni konvent o Evropskoj Uniji (NKEU) kao platforma koja treba da omogući dijalog civilnog društva sa predstavnicima Skupštine, Vlade i Pregovaračkog tima i obezbedi praćenje ispunjenosti uslova za članstvo i kvalitetno informisanje javnosti.

NKEU, pored Predsedništva i Programskog saveta, čine radne grupe okupljene oko različitih pregovaračkih poglavlja. Praxis se, u skladu sa svojim mandatom, pridružio radnim grupama koje prate ispunjenost merila za poglavlje 19 „Socijalna politika i zapošljavanje“, poglavlje 23 „Reforma pravosuđa i osnovna prava“ i poglavlje 24 „Pravda, sloboda i bezbednost“.

Radna grupa koja prati poglavlje 19 „Socijalna politika i zapošljavanje“ u isto vreme prati i poglavlje 2 „Kretanje radnika“. U okviru poglavlja 19, Radna grupa će, između ostalog, razmatrati obaveze u oblasti socijalne inkluzije i smanjenja siromaštva. Koordinator Radne grupe je Fondacija Centar za demokratiju.

U okviru praćenja poglavlja 23, Radna grupa će dati doprinos u cilju obezbeđivanja poštovanja ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, sloboda, demokratije, načela jednakosti, i u cilju ostvarivanja vladavine prava. Koordinator Radne grupe je Kuća ljudskih prava.

Cilj Radne grupe za poglavlje 24 jeste praćenje procesa pregovora Srbije sa EU i doprinos kroz formulisanje predloga za unapređenje politika u oblasti pravde, slobode i bezbednosti. Koordinator Radne grupe je Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

Pregovori o pristupanju Evropskoj Uniji su dugoročan proces zbog čega će se uticaj civilnog društva na pregovaračke pozicije države moći izmeriti tek na kraju. Do tada, smatramo da je vrlo važno što se formiranjem radnih grupa NKEU-a otvorila mogućnost da civilno društvo aktivno učestvuje u ovom procesu.

Pročitano 6308 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action