Praxis in media

Monday, 14 June 2021

Milan Radojev govorio je o problemu upisa u matične knjige odmah nakon rođenja

Nakon Apela nadležnim ministarstvima za izmenu akata koji sprečavaju upis u matične knjige odmah nakon rođenja, pravni koordinator Milan Radojev govorio je o ovom problemu, koji teško pogađa neke od najsiromašnijih i najobespravljenijih građana Srbije, za Politiku i Portal 24sedam.

Read 6086 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action