Discrimination

Thursday, 21 December 2023

Promovisanje alata za sprečavanje i borbu protiv nasilja u porodici u Srbiji - Preporuke za primenu primera dobre prakse iz Republike Češke

Ovaj dokument je pripremljen u okviru projekta „Promovisanje alata u prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici u Srbiji“, koji sprovodi Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva uz podršku Praxisa kao lokalnog partnera. Svrha ovog dokumenta je predstavljanje osnovnih principa na kojima se zasnivaju neke od mera koje se koriste u Republici Češkoj za delotvornu primenu instrumenata za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, kao i razmatranje mogućnosti primene sličnih mera u Republici Srbiji i davanje relevantnih preporuka za nadležne institucije.

Dokument možete preuzeti OVDE.

Read 2462 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action