Child rights

Friday, 8 October 2021

Akcija učenika i učenica Osnovne škole „Branko Radičević“ iz Bujanovca


Učenici i učenice Osnovne škole „Branko Radičević“ iz Bujanovca su pokrenuli akciju sa željom da pozovu donosioce odluka u svojoj opštini da čuju njihove ideje i potrebe i preduzmu potrebne korake da se na njih adekvatno odgovori. U saradnji sa nastavnicima fizičkog vaspitanja deca su napravila listu potrebnih rekvizita koji im nedostaju za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.

Sa svojim predlozima su se tokom Dečje nedelje obratili nadležnima, kako bi dobili podršku lokalne samouprave za realizaciju akcije, ujedno ističući time važnost aktivnog učešća mladih u Bujanovcu. Predsednik opštine je pohvalio ovu inicijativu i saglasio se sa činjenicom da je potrebno poboljšanje uslova rada u školi. Svesna te činjenice, lokalna samouprava je potpisala ugovor o izboru izvođača radova za renoviranje Osnovne škole „Branko Radičević”. Istaknuto je da postoje napori da se deci obezbede što bolji uslovi za školovanje.

Cilj aktivnosti koje su organizovane sa učenicima i učenicama bio je da ih osnaži i poveća njihovu participaciju u kreiranju i donošenju politika u svojoj sredini kroz dostupne mehanizme, kao i da podstakne njihov aktivizam kako bi uticali ne promene u svom okruženju. Kroz posmatranje svog okruženja, učenici i učenice su nastojali da identifikuju potrebe i probleme u čije rešavanje bi voleli da se uključe i na njih utiču.

Realizacija dečije inicijative je deo aktivnosti na projektu „Sutra počinje danas“ koji NVO Praxis sprovodi u partnerstvu sa organizacijom Music Art Project, a koji finansira Evropska unija.

Read 3390 times
Tagged under
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action