Odštampajte ovu stranicu
utorak, 22. maj 2018.

Državljanima bivše SFRJ olakšan prijem u državljanstvo Republike Srbije

Počevši od 3. aprila 2018. godine osobe koje ne poseduju državljanstvo Republike Srbije, a imaju državljanstvo neke od bivših republika SFRJ ili državljanstvo SFRJ, moći će da budu primljene u državljanstvo Republike Srbije pod olakšanim uslovima. Kao uslov za prijem u državljanstvo propisuje se da je podnosilac zahteva 31. decembra 2016. imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, kao i da u trenutku podnošenja zahteva  za prijem u državljanstvo takođe ima prebivalište u Srbiji. Rok za podnošenje zahteva je najkasnije do 3. aprila 2019. godine.

Ovu mogućnost doneo je Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, čiji je cilj da se obezbedi da osobe koje dugi niz godina, najčešće i više decenija, imaju prebivalište i lične karte izdate u Srbiji, pod olakšanim uslovima steknu državljanstvo Srbije. Uglavnom je reč o starijim osobama koje su tek prilikom isteka roka važenja ličnih karata na starom obrascu ustanovile da ne poseduju trajne lične karte, kao i da zbog neposedovanja državljanstva Srbije ne mogu da dobiju biometrijske lične karte.

Osim toga, Zakonom je predviđeno da će se najkasnije do 30. juna 2018. godine uspostaviti evidencija o državljanima Republike Srbije u elektronskom obliku, kao i da će uverenje o državljanstvu moći da se izda građanima bez obzira na mesto upisa činjenice državljanstva u evidencije o državljanima.

Pročitano 7526 puta

Povezani članci