Praxis in media

Wednesday, 23 May 2018

Romi u Srbiji izloženi sistemskoj diskriminaciji - EurActiv.rs

Dana 22. maja 2018. godine, u Medija Centru u Beogradu, predstavljen je izveštaj "Obruč anticiganizma – Romi u Srbiji", koji je pripremio tim Civil Rights Defenders-a. Izveštaj sadrži informacije o položaju Roma u Srbiji u različitim oblastima života, uključujući i zapošljavanje, obrazovanje, stanovanje, pristup pravdi, lična dokumenta, zdravstvenu zaštitu, bezbednost i zabranu torture, traženje azila i prinudni povratak.

Tom prilikom, Marija Dražović, koordinatorka programa za antidiskriminaciju i rodnu ravnopravnost u Praxisu, rekla je da problem diskriminacije Roma treba sagledati sa stanovišta dobre javne uprave.

"Osnovni problem je kako naše sudstvo ostvaruje pristup pravdi, a ako građani nisu upoznati sa svojim pravima ona kao i da ne postoje", rekla je Marija i dodala da institucije moraju da počnu da oblikuju propise namenjene najranjivijim grupama stanovništva

Pogledajte saopštenje EurActiv.rs ovde.

Read 1521 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action