Discrimination

Wednesday, 5 July 2017

Oglas za konsultantske usluge: Pravno i terensko istraživanje o efikasnosti važećeg zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti u Srbiji

Praxis, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i the Equal Rights Trust (ERT) traže dva konsultanta za istraživanje i izradu izveštaja o primeni zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti u Srbiji.

Potrebna su dva konsultanta sa odličnim poznavanjem srpskog i engleskog jezika, stručnim znanjem antidiskriminacionog zakonodavstva u Srbiji i sa iskustvom u sprovođenju istraživanja na terenu. Prednost će imati zajedničke prijave dva kandidata koji imaju prethodno iskustvo u zajedničkom radu, ali će se razmatrati i pojedinačne prijave.

Svaki od konsultanata imaće pravo na naknadu u iznosu između 3,000 EUR i 6,000 EUR, a tačan iznos naknade biće utvrđen u skladu sa podelom obaveza između konsultanata. 

Rok za podnošenje prijava je 31. jul 2017. godine u 12h. Izabrani kandidati bi trebalo da započnu rad na istraživanju početkom avgusta 2017. godine. Prvi nacrt izveštaja trebalo bi da bude dostavljen sredinom novembra 2017. godine, a konačni nacrt izveštaja sredinom februara 2018. godine.

Preuzmite oglas za konsultantske usluge ovde.

Read 1974 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action